Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2013 13:44

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών, κωδ 45

Αναθέτουσα αρχή
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Τίτλος Δράσης

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τίτλος προγράμματος
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών κωδ. 45
Περίοδος υλοποίησης
26 Ιουλίου 2013 - 4 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμός καταρτιζομένων
11
Ομάδα στόχος

Άνεργοι / Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επιδοτούμενο
Ναι
Ώρες θεωρίας και πρακτικής
80 ώρες θεωρίας και 500 ώρες πρακτικής άσκησης

 

footer-ews29 tourismos

 

 

 

 

 

 

.

Τελευταία από τον/την

επιστροφή στην αρχή