Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2013 16:09

Υπάλληλοι Γραφείου, κωδ-8287

Αναθέτουσα αρχή
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Τίτλος Δράσης
Επιταγή εισοδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τίτλος προγράμματος
Υπάλληλοι Γραφείου, κωδ-8287
Προβλεπόμενη περίοδος υλοποίησης
21 Αυγούστου 2013 - 7 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμός καταρτιζομένων
23
Ομάδα στόχος
Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών
Επιδοτούμενο
Ναι
Ώρες θεωρίας και πρακτικής
80 ώρες θεωρίας και 500 ώρες πρακτικής άσκησης

 

 epix programma anapt anthr

 

 

 

 

 

.

Τελευταία από τον/την

επιστροφή στην αρχή