Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2013 15:59

Πωλήσεις, κωδ-7846

Αναθέτουσα αρχή
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Τίτλος Δράσης
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τίτλος προγράμματος
Πωλήσεις, κωδ-7846
Προβλεπόμενη περίοδος υλοποίησης
26 Ιουλίου 2013 - 16 Ιανουαρίου 2014
Αριθμός καταρτιζομένων
25
Ομάδα στόχος
Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών
Επιδοτούμενο
Ναι
Ώρες θεωρίας και πρακτικής
80 ώρες θεωρίας και 500 ώρες πρακτικής άσκησης

 

 epix programma anapt anthr

 

 

 

 

 

.

Τελευταία από τον/την

επιστροφή στην αρχή