Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2013 15:50

Υπάλληλος Γραφείου, κωδ-7709

Αναθέτουσα αρχή
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Τίτλος Δράσης
Επιταγή εισοδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τίτλος προγράμματος
Υπάλληλος Γραφείου, κωδ-7709
Προβλεπόμενη περίοδος υλοποίησης
26 Ιουλίου 2013 - 19 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμός καταρτιζομένων
25
Ομάδα στόχος
Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών
Επιδοτούμενο
Ναι
Ώρες θεωρίας και πρακτικής
80 ώρες θεωρίας και 500 ώρες πρακτικής άσκησης

 

 epix programma anapt anthr

 

 

 

 

 

.

Τελευταία από τον/την

επιστροφή στην αρχή