tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2013 16:44

Παράταση υποβολής αιτήσεων της Α.Σ. "ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(1 Ψήφος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

‘ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ’

 

Η Α.Σ. «ΑΕΙΦΟΡΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε 100 κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου, εκ των οποίων οι:

 • 80 θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και οι
 • 20 θα είναι αγρότες Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Από τους 100 ωφελούμενους το 50% θα είναι γυναίκες και το 35% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.

 

Το αποτέλεσμα της Πράξης θα είναι: η δημιουργία 60 θέσεων απασχόλησης & 20 επιχειρήσεων εκ των οποίων 5 στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

 

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 1. Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού δυνατοτήτων ανάπτυξης Κοιν.Συν. Επιχειρήσεων για την υποστήριξη των ωφελουμένων που θα επιλέξουν την εν λόγω ενέργεια
 2. Δράσεις Συντονισμού και Διαχείρισης της Πράξης
 3. Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
 4. Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης
  1. Δράσεις Δικτύωσης με τοπικούς παραγωγικούς φορείς και άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
  2. Δράσεις επιμόρφωσης και ειδικότερα 2 επιμορφωτικά προγράμματα για 20 ωφελούμενους των 40 ωρών έκαστο
  3. Δράσεις Κατάρτισης και ειδικότερα 5 προγράμματα κατάρτισης 90 ωρών το καθένα (70 ώρες θεωρία+20 ώρες πρακτική) και για τους 100 ωφελουμένους, σε 3 αντικείμενα κατάρτισης.

 

Τα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του σχεδίου και για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα μεικτά, είναι τα εξής:

 

Τίτλος Προγράμματος

Σύνολο ωρών

Αριθμός Συμμετεχόντων

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή

90

20

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή

90

20

Βιολογικές καλλιέργειες

90

20

Παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία αγροτικών προϊόντων

90

20

Παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία αγροτικών προϊόντων

90

20

 

Η υλοποίηση της Πράξης ολοκληρώνεται στις 31-12-2014.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη, από 18 Ιουνίου 2013 έως Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013.

 

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής (η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης www.kek-nefeli.gr) είναι τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που να δηλώνεται ο τόπος διαμονής συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΥΘ, ΟΤΕ)
 3. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για όσους ανήκουν στην ομάδα ‘άνεργοι’
 4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικονομικού έτους 2012
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, την τελευταία τριετία
 7. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 8. Φωτοτυπία του τελευταίου αποκόμματος πληρωμής στον ΟΓΑ (για τους αγρότες μόνο)

*Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα ή πρωτότυπα. Στην περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι δυνατό να επικυρωθεί, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει μαζί με το αντίγραφο του δικαιολογητικού Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι πιστό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

                                                                                                                                               

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για να περάσουν από συνέντευξη.

 

Για διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα και για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 10:00 - 13:00, στην έδρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης:

 

‘ΚΕΚ Νεφέλη’

Δημοκρατίας 25. Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος, Τ.Κ. 57011,

Τηλ.: 2310 715971 & 2310 715241

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Αύγουστος 2013 11:09

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr